Over HWS

Waar u tot enkele jaren geleden altijd terecht kon bij Holland Welding Services B.V. voor onder meer de uitbesteding van uw uiteenlopende projectwerkzaamheden in de metaalindustrie en deze onderneming ook voor uw organisatie de meest optimale partner geweest kan zijn in lassen, montage, constructie en piping, kunt u bij de voortzetting van deze onderneming ofwel het huidige Holland Welding Support terecht voor de invulling van de hieronder genoemde diensten:

Holland Welding Support
Ook uw partner voor las-, montage-, constructie- en pipingprojecten, QA/QC-support, opleiden en certificeren van lassers?